Бизнесті басқару департаменті, экономика және қаржы кафедрасы